Közösségi élet

Adventi ünnepség 2014

,

ADVETI ÜNNEPSÉG A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUSBAN

„Az egyik nap még borongós, hideg és sötét novemberi délután volt, amelyben semmi jó nem mutatkozott. Reménytelenül hosszú órák ebben a rideg, ködös, fényszegény világban. Másnap azonban advent lett. Az ég szürke, hideg, és sokszor egész nap sötét van, de a szó: advent, magával hoz lágy fényeket, fűszeres illatokat és ízeket, régi, otthonos hangulatokat, melegséget, meghittséget, díszeket, lecsendesült, finom hangokat.”
(Kővári Dóra)

A Kecskeméti Református Internátus közössége minden évben advent idősza-kában áhítattal egybekötött ünnepséget szervez, amely a karácsony előtti meg-állás, elcsendesedés alkalma. A diákok által előadott rövid jelenetek, versek és zenei darabok segítenek ráhangolódni az ünnep lényegére, ami nem más, mint Isten Fiának megjelenése világunkban. Ennek a lehajló szeretetnek a felismeré-se a legnagyobb karácsonyi ajándék. Ez adhat értelmet készülődésünknek, vá-rakozásunknak. Erre a fontos gondolatra hívta fel a figyelmet a diákok műsora. Az ünnepség végén az ifjak saját készítésű mézeskaláccsal és bibliai idézetekkel köszöntötték a megjelent vendégeket és egymást.
Pálné Lencsés Szilvia

Galéria megtekintése

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk