Közösségi élet

Adventi hangverseny 2013

,

Adventi hangverseny az internátusban

„Isten emberré lesz, teljességgel emberré. Míg mi arra törekszünk, hogy saját emberlétünk fölé nıjünk, és magunk mögött hagyjuk az embereket, addig Isten emberré lesz, mi nekünk pedig fel kell ismernünk, hogy Isten azt akarja, hogy mi is emberek, teljességgel emberek legyünk. Míg mi különbséget teszünk jámbor és istentelen között, jó és rossz között, nemes és gyarló között, addig Isten különbség nélkül szereti az embereket. Azokat, akik teljességgel emberek. …

Az ember iránti szeretetbıl történik meg a megtestesülés. Nem a legtökéletesebb embert választja ki a megtestesülésre, hogy vele összekösse magát, hanem az ember voltot veszi magára úgy, amilyen.”

Dietrich Bonhoeffer 

2013. december 15-én este intézményünk adventi ünnepségére került sor. Az alkalmat Varga Nándor, az igazgató tanács elnöke nyitotta áhítattal, majd a diákok ünnepre hangoló jelenetei segítették a vendégeket és fiatalokat az elcsendesedésben, karácsonyra készülésben. A Kodály Iskola diákjai felemelő zenei betétekkel gazdagították együttlétünket.

Galéria megtekintése

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk