Internátusról

Bemutatkozás

,

“Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól”
(Példab. 22:16)

 

Férőhelyet a Hornyik János krt-i épületben 140 diák részére biztosítunk.
Igazgató: Pálné Lencsés Szilvia

Az internátus –a Kecskeméti Református Gimnázium nevelési és pedagógiai programjával összhangban- saját lehetőségeivel egészíti ki az ott folyó oktató-nevelő munkát.

Az intézmény alapítója és fenntartója a Kecskeméti Református Egyházközség, felügyelője a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma. Részben önállóan gazdálkodó, egyházi költségvetési szerv. Pénzügyi feladatait a fenntartó által létrehozott Gazdasági Hivatal végzi.

Az 1564-ben alapított református iskola 40évi kényszerszünet után 1990 szeptemberében újraindult. A protestáns iskolák már kezdetekkor kollégiumi típusú iskolák voltak és mi ma is kollégiumi rendszerben működünk.

Az újraindult iskola mellett felépült internátus, nevelési elképzelései a múlt tisztelete mellett, a mai kor követelményeinek is megfelel. A magyar oktatási rendszer része, igazodik a törvényi előírásokhoz. Internátusunk nyílt napokat tart annak érdekében, hogy a hozzánk kerülő diákok és szüleik megismerjék az itt folyó nevelő munkát. A szülőktől átvállalt felelősségünk gyakorlása érdekében a szülői házzal jó kapcsolatot kell kiépítenünk, a családoknak pontos képet kell kapniuk, hogy az internátus milyen következményeket támaszt a hozzánk beköltöző gyermekkel szemben. Ha a szülők elképzelései, elvárásai találkoznak a mieinkkel, akkor számíthatunk felhőtlen együttműködésre.

Minden –elsősorban a Kecskeméti Református Gimnáziumba felvételt nyert- elsőéves diákot felvesszük az internátusba. Elvárjuk, hogy elfogadja azt az esztétikai és viselkedési alapelvet, melyet a Kollégium Etikai Kódexben rögzítettünk, és azt a rendet, melyet az Internátus Házirendje tartalmaz

A Kecskeméti Református Kollégium (Internátusa) fő feladatának tekinti, hogy diákjai elé egyértelmű és szilárd értékrendszert állítson, ismertesse meg református egyházunk életével, keresztyén életvitelre neveljen. Segítse elő, hogy a tanulók önállóan gondolkodó, döntésre képes, munkaszerető és becsületes állampolgárokká válhassanak.

A tanulók részére felzárkóztató, korrepetáló és tehetséggondozó foglalkozásokat szervez. Megfelelő tanulási és pihenési lehetőséget nyújt a szülői háztól távol tanuló diákjainak.

Nevelőtársaimmal azon fáradozunk, hogy itt Kecskeméten olyan otthont próbáljunk teremteni diákjainknak, melyet Dietrich Bonhoeffer német teológus így fogalmazott meg:

„Az otthon külön birodalom a világban, vár, menedék, sőt szentély az idők viharában, amely nem a külső események , a nyilvános élet ingatag talajára épült, hanem Isten nyugalmában helyezkedik el, mert értelmét és értékét, lényegét és jogát a maga rendeltetését és méltóságát Istentől kapja. Isten alkotta intézmény ez a világban, olyan hely ahol, békességnek, nyugalomnak, örömnek, szeretetnek, tisztaságnak, fegyelemnek, tiszteletnek, engedelmességnek, boldogságnak, és hagyománynak kell honolnia.”

Tekinte meg bemutatkozó videónkat.

Megtekintés

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk