Aktuális

 • Címoldal /
 • Aktuális /
 • A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERVE

Aktuális

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERVE

,

Az Internátusban történő tartózkodás szabályai

 • Az internátusba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák, illetve foglakoztatott személy tartózkodhat.
 • 2020. október 1-jétől a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a tanulón, valamint a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig. 
 • az intézménybe érkezéskor kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése. A foglalkoztatott, illetve a tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Ha testhőmérséklet az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a foglalkoztatott nem veheti fel a munkát, a diákot pedig a többi tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 • Az internátusba történő visszaérkezés alkalmával, ha a mérés eltérést mutat, a szülőnek gondoskodnia kell a tanuló azonnali hazaszállításról.
 • A portások, karbantartók és a takarító személyzet számára a mérési pont a porta előtti tér. A nevelést-oktatást közvetlenül segítők, nevelőtanárok és diákok számára a mérési pont a társalgó helyisége.
 • A mérést a portán az ügyeletben lévő portás végzi, az aulában az ügyeletes nevelőtanár, illetve a kollégiumi ápoló.
 • A szülőnek kötelessége jelezni, ha gyermeke külföldön tartózkodott.
 • Szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező a külföldi utazást követő két hétig.
 • Az internátus bejáratánál és minden lakószobában vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata kötelező.
 • Minden diáknak kiemelt figyelmet kell fordítania az alapvető higiénés szabályok betartására.
 • A közös használatú helyiségekben, (folyosó, társalgó, teakonyha, konditerem, tanulószoba, konviktus) lehetőség szerint tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait. Az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • Egymás szobájának látogatása nem javasolt. Szükség esetén a maszk használata kötelező.
 • A zárt térben szervezett rendezvény során, vagy több személy együttesen tartózkodása esetén, ha a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező.
 • A szilenciumokon és foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • Saját lakószobában a maszk használata lehetséges, de nem kötelező.
 • A szájat és orrot eltakaró maszk viselése tehát csakis a saját lakószobában és szilenciumokon/foglalkozásokon nem kötelező, de lehetséges.
 • Reggeli alkalmával törekedni kell a megfelelő távolság betartására, a reggeli átvételéig a maszk használata kötelező.
 • A vacsorát egyszer használatos csomagolásban kapják a diákok és saját szobájukban fogyasztják el.
 • A teakonyhában saját eszközök (pl. evőeszköz, edény, mosogatószivacs, stb.) használata kötelező. Közös eszközök használatára nincs lehetőség! A teakonyha használata után azonnali elmosogatás és rendrakás kötelező.
 • A közös hűtőszekrények használata kizárólag névvel ellátott dobozok alkalmazásával lehetséges.

Eljárásrend betegségtünetek esetén

 • A tanulóknak bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezniük kell az ügyeletes nevelőtanárnak.
 • A nevelőtanár naponta kikérdezi a tanulókat egészségi állapotukról, naponta testhőmérséklet mérés történik, ami eltérés esetén dokumentálásra kerül. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt a nevelőtanár azonnal elkülöníti, és a szülőket értesíti.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a kollégiumi ápoló az intézmény orvosához irányítja a beteget. A kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
 • A tüneteket hordozó diák mihamarabb ki kell kerüljön a közösségből.
 • A gyermek az internátusba – bármilyen betegség után - kizárólag orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 • A szülőnek, amennyiben az otthontartózkodás ideje alatt gyermekénél tüneteket észlel, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az internátust értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a 2020/2021-es tanév során nem tartjuk meg. A szükséges információkat az internátusban alkalmazott kommunikációs csatornákon juttatjuk el a Szülőkhöz (e-mail, internátusi füzet, telefon, honlap).

Kecskemét, 2020. 10.01.                                              

Pálné Lencsés Szilvia

internátusigazgató

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk