KRINT30

Művészeti szakkör az internátusban

,

SZERZŐ: DROZDIK ATTILÁNÉ

 „A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.” (Kodály Zoltán)

Mintha csak nekünk, a Kecskeméti Református Internátus nevelőtestületének üzent volna ezekkel a mondatokkal a zeneszerző. Istennek hála, intéz­ményünkben szép számmal élnek olyan diákok, akik alapfokú művészeti intézményben tanul­tak vagy tanulnak valamilyen hangszeren. Őket megszólítva, egybegyűjtve hívtuk életre a zenei szakkört. Az ebben való részvétel nem jár elköte­lezettséggel. Az csatlakozhat, akinek a sok tanulás mellett van kedve egy kicsit muzsikálni, vagy rövid időre szeretne kizökkenni a hétköznapok megszo­kottságából. A szakköri zenélés kiválóan alkalmas a hangszeres tudás szinten tartására, fejlesztésére. Vannak diákok, akik a zenei szakkör működése miatt vették újra kézbe a már „letett” hangszert. Különböző szintű technikai tudással rendelkező fiatalok muzsikálnak így együtt. Ismerik egymás erősségeit és gyengeségeit. Ez erő és motiváció is egyben. Egymáshoz alkalmazkodva, egymást segít­ve mindenki a legtöbbet igyekszik kihozni magából.

Azok a tanulók, akik nem játszanak hangszeren, a közös éneklésben való részvétellel gazdagíthatják a szakköri tevékenységet. Az esti közös ének-zené­lésre mindenkit szeretettel várunk, hiszen a zene megnyugtat, kikapcsol, felszabadít – közreműködőt és hallgatóságot egyaránt.

Vannak olyan diákjaink, akik a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, és tanulmányaik idejére intézményünket választották „otthonuknak”. Közülük többen mű­vészi pályára készülnek. Ők a jövő művészei, az ő előadásukban gyönyörködhetünk majd az ország és a világ hangversenytermeiben. Büszkék vagyunk rájuk. Örömünkre ők, a „művészetis növendékek” is csatlakoztak a zenei szakkörhöz. Elmondhatjuk, hogy ők ennek a közösségnek a mozgatórugói. Segítik, biztatják, technikai instrukciókkal látják el a többieket. Inspirálják, motiválják társaikat, s így együtt tudnak szárnyalni. A közös zenélés gazdagítja a kollégiumi életet, élményt nyújt minden lakójának: diákoknak, nevelőtanároknak egyaránt. Mint minden együttesen végzett tevékenység, megtanítja a diákokat az együttműködésre, az al­kalmazkodásra, a felelősség- és áldozatvállalásra; toleranciára nevel. Közelebb kerülnek egymás­hoz a gyermekek, jobban megismerik egymást.  

Így kovácsol igazi közösségé a feladat és a cél.

Természetesen a szakköri munka nem merül ki az esti „örömzenélésben”. A zene, az ének meg­jelenik az internátus egyéb rendezvényein is. (Pl. adventi műsor, irodalmi est teaházzal, ballagás stb.) Sőt, adódnak önálló zenei alkalmak is. Ezekre célirányosan készülnek a zenei szakkör tagjai. A próbafolyamatok mindig nagyon izgalmasak. Már itt megmutatkozik a tehetség: az általános képességek közül kiragyogó zenei képesség, a kreativitás, a szorgalom. A csoport mindig közösen alakítja, hozza létre a produkciót, amely – termé­szetesen – sok mindent elárul az alkotókról. Aki részt vesz ebben az alkotó folyamatban, örömmel és felszabadultan teszi. Jó látni, hogy ezek a lányok és fiúk korunk „digitális világában” tehetségükkel, szorgalmukkal a klasszikus értékek mentén szol­gálnak, és teremtenek értéket önmaguknak és a közösségnek. Fontos számukra a zene, a zenélés.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az el­múlt 30 év alatt internátusunk számos olyan fia-talnak volt az „otthona”, akik a zenében tehetsé­gesnek bizonyultak. Ezt igazolják a rangos ver­senyeken kapott díjak és a sok szép, kiemelkedő eredmény. Ezek közül a fiatalok közül többen a zenei pályát választották élethivatásul: ma már művészként vagy pedagógusként szolgálnak. Jó érzés, hogy – ha csak rövid időre is –, támogatói, segítői lehettünk haladásuknak.

A gyermekekkel töltött idő és munka számomra öröm; mindig tanulok valami újat tőlük, magam is fejlődöm általuk. Bízom benne, hogy ők is jó szívvel emlékeznek az együtt töltött időre, és a zene, az ének mindig része marad az életüknek. Hiszen – Kodály szavaival – : „A zene felszabadít, gátlásokból kigyógyít, testi-lelki diszpozíciót javít, és munkára kedvet csinál. Egész embert mozgat, nem csak egy-egy részt.”

 

 

AZ INTERNÁTUS PROGRAMJAI, MELYEKEN A MŰVÉSZETI SZAKKÖR RÉSZT VETT:

Áhítat

Zene világnapja (október 1.) – falshmob a konviktusban

Rózsás est

Gólya Ki mit tud?

Városi kollégiumok találkozója

Mikulás-est

Adventi műsor

Farsang

Irodalmi est (teaház)

Városi kollégiumok Ki mit tud? versenye

Internátusi ballagás

 

ELŐADOTT ZENEMŰVEK:

Magyar népdalcsokor

Marc – Antonie Charpenier: Te deum

Leonard Cohen: Hallelujah

Andrew Lloyd Webber: Az operaház fantomja (téma)

Balázs Árpád: Bodzavirág

Farkas Ferenc: Hat tánc

Dés – Geszti: A Pál utcai fiúk – Mi Vagyunk A Grund! (Fogadalmi Dal)

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary

Alan Menken: Aladdin – Egy új élmény

Alan Menken: A szépség és a szörnyeteg – Gyere hát

Erdélyi karácsonyi énekek, kántálók

Karl Jenkins: Adiemus

Édith Piaf: La Vie en rose

Református énekek, ifjúsági énekek

Ismeretlen szerző: Zingaresca, Chorea, Sponsa (duó)

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk